Spennende ost fra Selbu

Sør-Trøndelag Venstres førstekandidat besøkte 15. juni Tines meieri i Selbu. Hun fikk innblikk i et spennende arbeid. Meieriet er det eneste av Tines anlegg som produserer blåmuggost.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Tine er en verdifull arbeidsplass i kommunen, og Melby synes det er bra at meieriet har funnet sin egen nisje, og dermed står bedre rustet for fremtiden. Blant annet med sin egen merkevare, blåmuggosten Selbu Blå, er meieriet et godt eksempel på den typen bedrifter landbruket trenger. — Jeg tror nyskaping og kreativitet blir helt avgjørende i fremtidens landbruk, sier hun, og legger til at det meieriet gjør er i helt i tråd med Venstres visjoner. Hun trekker også frem meieriets fokus på miljøet, og overgangen til bioenergi, som noe veldig positivt.

Selbu Meieri

Foto: Fredrik O. Carstens

Melby påpeker imidlertid at Tine står foran utfordringer, og at det er viktig at bedriften utvikler seg. — Det en har fått til i Selbu viser at det er mulig å satse på nye og spennende produkter som klarer seg bra i konkurranse med både norske og utenlandske oster. Det virker som Tine står godt rustet til dette, og det kan kanskje være at nettopp den økte konkurransen har gitt oss et lokalt produkt slik som Selbu Blå, avslutter hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**