– I strid med politiske signaler!

– Havnevesenets planer om flytekai i Jekteviken er stikk i strid med alle politiske signaler, sier bystyrerepresentant og medlem av komite for miljø og byutvikling, Sara Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Sara Henriksen

Permanent kontainerhavn i sentrum?
– Dette kan torpedere planene om ny kontainerhavn utenfor sentrum. Det sier seg selv at en flytekai på størrelse med 5 fotballbaner vil redusere behovet for ny kontainerhavn betraktelig og kan fort føre til en snikinnføring av permanent kontainerhavn i sentrum, sier Henriksen

Ikke mulig å misforstå signaler
– Det er behov for en forsterket politisk styring av Havnevesenet. Signalene fra politisk hold har ikke vært til å misforstå og når man iverksetter utredninger som er i strid med disse så er det alvorlig, fortsetter Henriksen.

– En permanent løsning med kontainerhavn i sentrum vil redusere mulighetene for nytenkning innenfor byutviklingen betraktelig og dessuten har ikke sentrum kapasitet eller infrasttruktur til å håndtere den økte trafikken knyttet til en slik fremtidig havn, avslutter Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**