Regjeringen snur om momsrefusjon for frivilligheten

— Det er positivt at de rødgrønne nå varsler momsrefusjon for frivilligheten, men jeg mener at de bevisst har somlet med å avklare dette spørsmålet til like før valget, sier Venstres leder Lars Sponheim. Nestleder Trine Skei Grande er bekymret for at ordningen ikke ivaretar breddefrivilligheten godt nok.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstres leder Lars Sponheim er fornøyd med at Regjeringen i dag har snudd i saken om momskompensasjon for frivilligheten.

 - Regjeringen burde avklart momsspørsmålet tidligere, mener Lars Sponheim.

– Regjeringen burde avklart momsspørsmålet tidligere, mener Lars Sponheim.
Foto: Rune Kongsro

— Det er positivt at de rødgrønne nå varsler en ny retning i momssaken, men jeg mener at de bevisst har somlet med å avklare dette spørsmålet. Mest av alt oppfatter jeg derfor dagens utspill som valgflesk, sier Sponheim.

– Hadde de rødgrønne ment alvor med sine signaler i Soria Moria hadde de kommet med en momsløsning for frivilligheten allerede i budsjettet for inneværende år, og ikke ventet til nå som budsjettet for 2009 er ferdig revidert og vi står foran et valg til høsten, utdyper Sponheim.

Svakheter ved ordningen

 - Det er viktig at breddefrivilligheten sikres i den nye ordningen, understreker Trine Skei Grande.

– Det er viktig at breddefrivilligheten sikres i den nye ordningen, understreker Trine Skei Grande.
Foto: Rune Kongsro

Venstres nestleder Trine Skei Grande mener også at det er enkelte svakheter med ordningen som er foreslått.

– Det at ordningen skal bygge på Frivillighetsregisteret, som i høyeste grad fortsatt er mangelfullt, gjør at man i realiteten innfører et system for momskompensasjon som bygger på et usikkert fundament, sier Skei Grande.

Nestlederen viser til at flere barne- og ungdomsorganisasjoner og minoritetsorganisasjoner ikke er registrert i registeret fordi terskelen er for høy i forhold til kostnader og byråkrati.

Breddefrivilligheten må sikres
– I dette perspektivet synes Regjeringens forslag som et opplegg primært for de store organisasjonene — ikke for breddefrivilligheten, sier Skei Grande.

– Jeg legger til grunn at arbeidsgruppen som skal stå for den konkrete utformingen av ordningen tar tak i dette, avslutter Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**