Venstre tør slippe ungdommen til!

Igjen er stemmerett for 16 åringer en aktuell sak i og med at flere kommuner søker om å få delta i en prøveordning om dette ved lokalvalgene i 2011.
For Venstre har vi vært klare for dette i lang tid og har i inneværende stortingsprogram et klart ja til å gi 16 åringer stemmerett ved lokal- og fylkestingsvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Valgurne 2

Foto: Telemark Venstre

Vårt stortingsprogram for neste periode 2009-2013 går enda lengre og åpner for generell stemmerett for 16 åringer, uansett type valg.

Norske 16-åringer betaler i dag skatt, de kan bli satt i fengsel, sitte i offentlige råd og utvalg, men de kan ikke stemme på et politisk parti ved valg. Dette mener Venstre er urettferdig. Ungdom som må betale skatt og kan fengsles, bør også gis mulighet til å påvirke hva skattepengene skal brukes til og hvilket straffenivå vi skal ha i landet. Å gi stemmerett for 16-åringer kan også påvirke til større politisk engasjement blant ungdom.

Fra mange hold høres det negative utsagn som at aldersgruppen med 16 og 17-åringer ikke er engasjert og opptatt av politikk, og at det har vært forsøk med ungdomsråd i kommunene og at dette ikke har vært noen suksess med mer.

Det er da jeg stiller spørsmålet tilbake: Har f.eks. ungdomsrådene vært tilrettelagt på en slik måte at det gir grunnlag for engasjement, eller er det oss middelaldrende politikere og byråkrater som har lagt kjøreplanen for organiseringen og gjennomføringen av møtene? Tror bl.a. ikke møteformen på tradisjonelle utvalgsmøter uten videre kan kopieres til ungdomsråd.

Vi "etablerte" politikere har vel ingen ting å frykte med å få inn friskt blod i våre forsamlinger? Tvert om! Alle politiske partier sliter vel med å få ungdom engasjert og med på lister og partiarbeid.
Jeg tror ikke det er noen "fare" for at 16 og 17 åringer vil storme inn i politikken med en slik endring. Men la oss slippe til de som i hvert fall er interessert. En 16 åring i min kommune vet atskillig mer enn meg om hva hun/han kunne tenke seg å satse på innenfor sin aldersgruppe.

Kåre Pettersen

Fokuser mer på demokratiopplæring i skolen, ved f.eks. et samarbeid mellom kommunene, politikerne og skolene. Nyttig og praktisk samfunnskunnskap bør ikke være å forakte. Selv er jeg overbevist om at det finnes veldig mange ungdommer som er svært opptatt av hva som skjer i samfunnet de er en del av.

Kåre Pettersen
1 kandidat Vestfold

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**