Besøk hos avfallsselskap

Stortingskandidat for Telemark Venstre, Tonje Løwer Gurholt var sammen med leder i Drangedal Venstre, Ola Nesland på besøk hos selskapet IATA (Indre Ager og Telemark Avfallsselskap) i Treungen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Tonje Løwer Gurholt og leder i IATA Kjell Vøllestad

Tonje Løwer Gurholt og leder i IATA Kjell Vøllestad

Et av mange bedriftsbesøk
Dette er ett av mange bedriftsbesøk Telemark Venstre har gjort hittil i juni. Vi har et mål om å besøke bedrifter av ulike slag, og med ulike utfordringer, forklarer Løwer Gurholt.

– Vi gjør det for å bli mer kjent med ulike deler av næringslivet i Telemark. Det gir oss nyttig kunnskap om hvordan politiske rammebetingelser for næringslivet oppleves av de det gjelder. Dette er igjen et godt grunnlag for å skape næringsvennlig politikk, sier Løwer Gurholt

Søppel

Fra søppel…
IATA er et interkommunalt avfallsselskap som håndeterer avfall fra kommunenen Drangedal, Nome, Nisseal og Åmli. De har ansvar for hele kjeden, fra innsamling, transport og til behandling.

Strøm generator

…til energi
Metangassen som det våtorganiske avfallet slipper ut, omformes til elektrisitet. Både til eget bruk i beriften, men også noe for salg.

Fra problem til ressurs
– Når et problem kan forvandles til et miljøvennlig produkt eller som energikilde, er det noe som fasinerer oss i Venstre. Venstre har politiske løsninger som vil legge forholdene bedre til rette for miljøvennlige og nyskapende selskap. Både med statlige støtteordninger, men også en sterk satsing på forskning av ny teknologi, forklarer Løwer Gurholt

Telemark bør i front
– Venstre ønsker at Telemark skal bli et foregangsfylke på forskning, utvikling og bruk av fornybar energi. Da er vi avhengig av selskaper som IATA og svært mange andre, avslutter Tonje Løwer Gurholt

Tonje Løwer Gurholt
Stortingskandidat Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**