Kjønnslemlesting må stanses – Meldeplikt må til

Nå nærmer sommerferien seg og vi vet av erfaring at enkelte jenter blir kjønnslemlestet på sommerferie i foreldrenes hjemland Jeg er bekymret og redd for at dette vil skje med jenter også denne sommeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Jeg er bekymret og redd for at dette vil skje med jenter også denne sommeren.

Jeg er bekymret og redd for at dette vil skje med jenter også denne sommeren.

Derfor er det med glede jeg leser i Smaalenenes avis at barnevernet i Indre Østfold er på vakt. Jeg kjenner personlig flere som har vært utsatt for kjønnslemlesting og tro meg dette er historier og sen skader som ingen skal måtte gjenomgå. Det gjør vondt bare å høre deres historier.

Er det noe som virkelig opprører meg er det debatten rundt kjønnslemlesting av barn.
Kjønnslemlesting er tortur. Lemlesting av barn er helt uakseptabelt. Venstre har derfor fremmet forslag i Stortinget om at regjeringen setter i verk konkrete tiltak for å stanse lemlesting av norske jenters underliv.

Venstres forslag tar utgangspunkt i at problemet må tilnærmes fra mange sider. Dialog og informasjon er viktig, men vi må også innføre strengere krav og sanksjoner. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å straffe dem som overtrer dagens forbud. Vi har hatt forbud mot kjønnslemlestelse i elleve år – men ikke en eneste har blitt dømt ! Det er for dårlig og ikke minst er det et svakt vern av uskyldige barn.

Jeg tviler ikke på at politiet ønsker å prioritere og straffeforfølge disse overgrepene. Men for å sette i gang etterforskning er politiet avhengige av bekymringsmeldinger fra miljøet selv, helsevesen, skole eller barnehage om overgrep.

Det må innføres en meldeplikt for de yrkesgrupper som i dag har en plikt til å avverge kjønnslemlestelse. For å si det litt brutalt; skjæring i jenters kjønn er vel ikke mindre alvorlig enn en brukket arm hvor man allerede har meldeplikt.

Rita Sletner, Stortingskandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**