Liberal inflasjon

Hvem og hva er LIBERAL? Liberalismen er en politisk ideologi som passer til liberale politiske parti. Og det liberale alternativet i norsk politikk er Venstre. Det er det eneste partiet som er liberalt i samfunnsspørsmål og liberalt i økonomisk politikk. Men mange partier bruker betegnelsen om seg selv, uten helt å vite hva det innebærer, skriver Lars Gunnar Marken, leder i Verdal Venstre, i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre er det eneste partiet i Norge som kaller seg for liberalt, og som konsekvent er stolte over å være liberale. Venstre er stolte over at vi har fått igjennom en felles ekteskapslov, og stått på barrikadene i kampen for enkeltmenneskets personvern. Vi har sagt nei til EUs datalagringsdirektiv, om vi så må bruke reservasjonsretten. Vi har protestert kraftig mot regjeringens blottleggende helseregister, og velger å prioritere flere politifolk i gatene fremfor flere overvåkningskamera. Da er det interessant å se at et parti som SV, som også liker å kalle seg verdiliberale, ikke har nevnt personvern et eneste sted i sitt nye arbeidsprogram.
Det er morsomt å søke på ordet «liberal» i SVs nye arbeidsprogram. Det meste som er galt i verden skyldes «markedsliberalisme». Liberal kulturpolitikk og liberal asylpolitikk er derimot honnørord. Nyliberalisme er venstresidens favorittbetegnelse på alt det de ikke liker ute i den store verden. Når ting er vondt og vanskelig er det nyliberalismen sin skyld.
Venstresiden nekter å se at det nettopp er markedsøkonomien og liberalisering av handel som har løftet mennesker ut av fattigdom. Selv om det har vært for dårlig regulering av den amerikanske finanssektoren er det ingen tvil om at veksten og velstanden verden har opplevd er takket være liberal økonomisk politikk.
Frp-eren Tor Mikkel Wara hevder at det er i Frp man finner de sanne liberalistene i Norge. Hvis man legger Svendsens definisjon at liberalister er personer som er tilhengere av liberalismen til grunn, vil jeg hevde at de sanne «liberalistene» finner man i Venstre.
Problemet for høyresiden melder seg når tema ikke lenger er penger, men mennesker. Da går begrepet liberal fra å være noe positivt til å bli veldig negativt. Frp bruker for eksempel konsekvent ordene «for liberal» når de skal beskrive hvor ille norsk innvandringspolitikk er. Senest 23. mai i år, i kjølvannet av Overhalla-drapene, reagerte Siv Jensen overfor VG Nett på den «altfor liberale» norske innvandringspolitikken.
Partiene på høyre- og venstresiden har et like trofast forhold til det å være liberal som en full sjømann har til sin kone. Ordet liberal er noe de smykker seg med den ene dagen og forbanner den neste.
Liberalere står for et liberale hele tiden, uavhengig av hvilken vei vinden blåser. Filosof Lars Fr. H. Svendsen sier at det i dag står dårligere til med det liberale enn på en god stund. Det er nok å nevne personvern, ytringsfrihet og statskirke. Konkurransen om å være det liberale alternativet er langt fra like hard i virkeligheten som i avisspaltene. Det går inflasjon i partier som har formeninger om det liberal politikk her i Norge. Men det er bare ett parti som konsekvent har et positivt forhold til «det liberale». Det partiet heter Venstre.
Og hva betyr liberal egentlig? I følge bokmålsordboka: libera’l a1 (fra lat., av liber ‘fri’) frisinnet, fordomsfri; overbærende, tolerant.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**