Si nei til overvåking!

Etterforskningen av Forsvarets sikkerhetstjeneste for mulig overvåking av statsråder og kongehus, gjør en bredere diskusjon rundt personvernets levekår i Norge skrikende aktuell.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Mobiltelefon

Ifølge en rapport fra organisasjonen The Privacy and Human Rights preges Norge av en «systematisk mangel på sikring av personvernet». Norge har dårligere personvern enn Latvia, Litauen og Polen!
Og verre kan det bli: Om ikke lenge kan datalagringsdirektivet føre til at teleselskapene lagrer alle borgeres internett- og telefondata — i tilfelle du skulle gjøre noe kriminelt en gang i fremtiden.

Kamera

Venstre mener retten til å kommunisere uten overvåking er grunnleggende. Datalagringsdirektivet pålegger internett- og teleselskap å lagre all kommunikasjonsdata, blant annet IP-adresser, inn- og utloggingstidspunkt, avsender og mottaker av e-post, telefonsamtalers varighet og hvem du sender sms til uten noen som helst mistanke om kriminelt forhold. Direktivet pålegger dessuten statene å sørge for at denne informasjonen skal lagres i minimum seks måneder. Venstre mener direktivet er personfiendtlig, markedsfiendtlig, unødvendig og alt for inngripende.

Vi mener datalagringsdirektivet går alt for langt i å gripe inn i vanlige borgeres rett til privat kommunikasjon. Vern om den personlige frihet og integritet er grunnleggende i et liberalt demokrati, og vi kan ikke akseptere at den undergraves skritt for skritt av teknologi, sløvhet, kynisme eller frykt for terror.

Lars-Henrik Paarup Michelsen lite

Spørsmålet om datalagringsdirektivet skal bli norsk lov eller ikke handler om hva slags samfunn vi ønsker oss. Direktivet setter grunnleggende verdier som personvern, rettsstat og demokrati på spill. Derfor mener Venstre Norge må reservere seg mot direktivet. Stoltenberg-regjeringen lovet i Soria Moria-erklæringen en langt mer aktiv Europapolitikk. På tross av dette løftet, har regjeringen så langt vært passive tilskuere til hele prosessen rundt dette kontroversielle direktivet. Venstre krever derfor at regjeringen avklarer sitt standpunkt om EUs datalagringsdirektiv før valget.

Velgerne kan ikke gå til valgurnene med et så viktig spørsmål ubesvart.

Lars-Henrik Paarup Michelsen
stortingskandidat for Hordaland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**