Oljesand – et dårlig miljøprosjekt

Venstre har stilt seg undrende til StatoilHydros oljesandengasjement i Canada. Det er et dårlig miljøprosjekt som selskapet ikke burde vært inne i. Det er jo ikke å blande seg inn i kanadisk politikk og ressursforvaltning. Det er et synspunkt på hvordan et oljeselskap med et sterkt statlig eierinnslag bør prioritere. Stortinget behandlet saken nylig. Les innleggget til Venstres Gunnar Kvassheim her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Det er ikke vanskelig å få tilslutning til det synspunktet jeg nå har framført, ser det ut for. Til VG sa Marianne Marthinsen fra Arbeiderpartiet at Statoil ikke burde gått inn i dette prosjektet. Og hun legger til at det er bra om en slutter seg til forslaget om å trekke seg ut. Det konkluderte Marianne Marthinsen med overfor VG. Det er en annen konklusjon enn den hennes partifelle Tore Nordtun trakk i dag, og det skal bli spennende å se om Marianne Marthinsen følger det synspunktet som hun målbar overfor VG.

Erik Solheim, vår miljøvernminister, har også vært en av dem som har sagt at dette er et dårlig miljøprosjekt. Erik Solheim har faktisk fungert som politisk hare i denne saken. Det er han som har dratt opp feltet mer enn noen annen. Det er han som har bestemt fart og det er han som har bestemt retning, og så hopper han ut av feltet en runde før mål. Tore Nordtun sier til VG at han undrer seg over dette engasjementet, dvs. Tore Nordtun sier mer korrekt at StatoilHydros «satsing på oljesand skurrer». Det tyder på at det i denne sal er et flertall som er undrende og skeptisk til dette engasjementet.

Klar tale – “til internt bruk”
Når det gjelder synspunktet om å bruke eierskapet, har det vært mulig å få tilslutning til den tenkning som ligger bak Kristelig Folkeparti og Venstres forslag. Erik Solheim var klinkende klar på landsmøtet i SV. Her både kunne og burde staten styre og gi beskjed til StatoilHydro om at dette engasjementet burde avvikles. Etterpå har vi fått klarhet i at det utsagnet kun var ment for internt bruk. Det hadde ingen relevans utover landsmøtesalen til SV.

Det forslaget som Kristelig Folkeparti og Venstre har fremmet, har et klart budskap, men det er utformet på en klok måte som bygger på respekt for den arbeidsdeling det er mellom eier og styrende organer. Etter generalforsamlingen i StatoilHydro der forslaget om å avvikle oljesandengasjementet ble nedstemt, har SV fortsatt sin dobbelkommunikasjon. Overskriften i Dagbladet var etterpå «SV-opprør mot oljesandvedtak». Ifølge Dagbladet skal bl.a. Inga Marte Thorkildsen skrive til statsråden og kreve et svar, kreve en forklaring, på hvordan det henger sammen at staten ikke stemte imot oljesandprosjektet på generalforsamlingen. Jeg ser fram til statsrådens innlegg, og til å få innsikt i de svarene som han har gitt til opprørerne i SV.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**