Regjeringen følger opp Venstres forslag om klapsforbud

I dag la Barne- og likestillingsministeren fram endringer i barneloven for å følge opp Venstres forslag om at fysisk avstraffelse av barn skal bli forbudt. – Nå blir det klaps-forbud mot barn, sier en fornøyd Trine Skei Grande, nestleder i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Venstre fikk gjennomslag for sitt forslag mot å forby fysisk avstraffelse av barn.

Venstre fikk gjennomslag for sitt forslag mot å forby fysisk avstraffelse av barn.

For halvannet år siden fremmet Venstre forslag om en klargjøring i barneloven slik at det ikke skal være tvil om at fysisk avstraffelse av barn er forbudt i Norge. Stortinget ba Regjeringen om å endre barneloven, slik at det blir straffbart å benytte fysisk avstraffelse mot barn. I dag ble endringer i barneloven fremmet for Stortinget.

 Trine Skei Grande (V) er sjokkert over at Frp stemte mot forslaget om å forby klaps mot barn.

Trine Skei Grande (V) er sjokkert over at Frp stemte mot forslaget om å forby klaps mot barn.

Sjokkert over Frp
– Jeg er glad for at regjeringen nå endelig følger opp, men skjønner ikke hvorfor de ikke kunne vedtatt endringene da vi foreslo de i 2007, sier forslagsstiller og medlem i familie- og kulturkomiteen, Trine Skei Grande (V).

Bare Fremskrittspartiet stemte imot forslaget til Venstre. De viste i sine merknader til at en ved å sette alvorlig mishandling og grov vold mot barn i samme bås som lette klaps får en rettstilstand som ikke avspeiler den allmenne rettsoppfatning eller sunn fornuft.

– Det er uforståelig for meg at et politisk parti kan mene at det skal være lov å tildele barn “lettere klaps” i oppdragelsesøyemed, sier Skei Grande (V).

Unisont fagmiljø
Hun viser til at et unisont fagmiljø uttaler at bruk av fysisk avstraffelse i barneoppdragelse ikke er bra for barn, og at Barneombudet har applaudert lovforslaget.

Hele forslaget kan du lese her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**