To gode prosjekter

Kommunen har god økonomi og skattepengene strømmer inn med overskudd. Venstre fikk likevel ingen tilslutning i kommunestyret 18.06.09 for flere ressurser til to gode saker fra september 2009: Dagsenter for demens på Vistestølen og avvikle køen på kulturskolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Opprettelse av dagsenter for demente 6-8 personer på Vistestølen ble foreslått med 1,5 årsverk, men Venstre ble som i budsjettet for 2009 nedstemt. Til tross for solid støtte også denne gang av Eldrerådet, Demensforeningen og Helselaget. Det blir nok en realitet i 2010 når rådmannen foreslår dette i 2010-budsjettet.
Kulturskolen er populær og viktig, og køen vokser (210 på venteliste pr 19.05.09). Både rådmannens forslag til styrking med 0,4 mill. og Venstres forslag på 0,7 mill. ble nedstemt. Denne styrkingen vil vi nok tro kommer i 2010-budsjettet.
Venstre har i tillegg signalisert for 2010-budsjettet at vi satser ekstra på: Økt lærertetthet i skolen som er tappet for ca 9 mill. siden 2002. Framskynde prosjekter i Omsorgsplanen. Ny kommunal stilling som miljøvernleder i “den grønne landsbyen”, et forsømt område. Flerbrukshall for turn og volleyball når Randaberghallen for lengst er sprengt av brukere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**