Venstre alene om støtte til kulturscenene

Bystyret i Stavanger vedtok å avvikle ordningen med egne kulturbevillinger. Flere av kulturstedene i Stavanger vurderer å bli nattklubber. Venstres Per A. Thorbjørnsen ba i bystyret om støtte til de klassiske kulturutesteder som Cementen, Folken, Tau Scene, Checkpoint Charlie og Sting, men Venstre ble stående ganske alene for kulturutestedene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Cementen

Foto: S-L

Thorbjørnsen gjorde det klart at at kulturbevilgningene måtte endres for å møte kritikken om misbruk av ordningen.
-Det er vårt ansvar å endre ordningen slik at den møter den opprinnelige intensjonen, sa Thorbjørnsen. -Det er spesielt to forhold som er blitt latterliggjort — at kulturbevillingen som skulle
brukes sporadisk er brukt som en permanent ording. Det andre forholdet er at at en og samme aktør kunne være hovedattraksjon på opptil fem ulike steder samme kveld. Thorbjørnsen viste til at Venstre hadde levert et forslag som ville bidra til å redusere disse mulighetene.
Han slo også fast at det var åpenbart mye å gå på i forhold til håndhevingen av reglementet.

Thorbjørnsen framhevet at utestedene er viktige arenaer og scener for ulike kulturaktører. – De fleste stedene som jeg nevnte har jo sin primærberettigelse nettopp i å være viktige scener i Stavangers kulturliv. Det er dette Venstre ønsker å støtte, sa Thorbjørnsen.

Helge Solum Larsen fulgte opp. Han spurte hvordan det kunne være mulig at det av 700 søknader om kulturbevilling, bare var gitt ett avslag. – Dette viser jo at intensjonen om at stedet skulle ha scene, at arrangementet skulle være hovedattraksjon gjeldende kveld og forhåndsanonseres, umulig kunne være oppfyllt.
-Alle som søkte fikk jo, sa Solum Larsen og spurte hvor skjenkeutvalget hadde vært og hvorfor reglene ikke var blitt strammet inn for lenge siden.
Per Inge Torkelsen påpekte at alternative kulturgrupper allerede hadde forberedt avviklingen av sine tilbud.

Venstres forslag gikk ut på at untaksmuligheten fra søknadskriteriene skulle fjernes og at stedene skulle forhåndssøke for flere måneder om gangen.
Venstres representanter uttrykte bekymring over konsekvensene av flertallets avvikling av hele ordningen. Viktige konsertscener kan forsvinne. Ungdom kan bli fratatt muligheten til å oppleve de alternative konsertscenene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**