Asylmottak i Verdal. Hvor skal det plasseres?

Kommunen har fått orientering om at det skal anlegges asylmottak i Vaterholmen. – Jeg trodde først det ikke var sant, uttaler Brita Kleven Thorsvik. Å legge et bosted for mennesker på flukt så langt fra et sentrum virker svært uheldig og bør absolutt ikke skje.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det er inngått avtale med en privat aktør og UDI. Planen var at anlegges skulle starte opp 1. juli. Nå viser det seg at etablering av asylmottak i Vaterholmen må behandles i kommunen etter Plan og bygningsloven, på grunn av bruksendring. Det gjør at vi likevel kan ha innflytelse på etableringen. I Venstre ønsker vi en etablering av asylmottak velkommen, men det må skje i egna lokaler og beliggenhet.

I kommunestyret i september 2008 behandla vi ei sak om etablering av et asylmottak på Rinnleiret. Det var tenkt som et samarbeidsprosjekt i regi av samkommunen. Imidlertid ønsket flertallet flere opplysninger om de økonomiske og sosiale følgene av en slik etablering og saken ble utsatt.

Etter Venstres vurdering er Rinnleiret en bedre lokalisering enn Vaterholmen. Er det toget gått fordi administrasjonen ikke har fulgt opp kommunestyrets vedtak om en konsekvensanalyse? Dersom det fortsatt er vilje i både Verdal og Levanger til en slik etablering må dette alternativet kunne utredes, slik Verdal kommunestyre vedtok. Om det innebærer at vi får stoppet etableringen i Vaterholmen vet jeg ikke — men det er verdt forsøket av hensyn til de som nå tenkes plassert i vår kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**