Viktig plan mot rusmisbruk

Trondheim kommunes rusmiddelpolitiske handlingsplan ble vedtatt i bystyret 18. juni. Det er en ambisiøs plan med mange gode intensjoner. – Selv om det gjøres mye bra i dag innefor rusomsorgen så viser både planen og høringsuttalelsene at man står overfor store utfordringer. Venstre slutter seg til planen og mener at det er en god plan med tanke på mål, men vi kunne nok ønsket oss en plan med klarere strategier på hvordan vi skal nå målene, sa Guri Melby i debatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre er klar over at kommunens økonomiske situasjon tilsier moderasjon i alle sammenhenger, men tror det kan bli vanskelig å bare prioritere og omdisponere innenfor dagens rammer — også med tanke på kutt som ble gjort i revidert budsjett.

Guri Melby

Foto: Ole Morten Melgård

Planen legger stor vekt på forebyggende arbeid, noe som er helt i trå med Venstres holdninger. – Vi anser skolen som en viktig arena i så måte. Helt konkret vil Venstre fortsette å prioritere helsesøstertettheten i skolen i de kommende budsjettene. Vi har stor tro på helsesøsteren, og at en uavhengig voksen med helsefaglig kompetanse er en viktig aktør innenfor skolens område. Ikke bare for å fange opp og se mulig rusmisbrukere, men med tanke på barn og unges problemer generelt. Dette vil nok ikke løse alle problemer, men vi tror det vil være et viktig grep — og vi forplikter oss derfor på det i planperioden, sa Melby. Hun la også vekt på at det er et stort behov for flere akuttavrusningsplasser og da særlig for de aller yngste ned til 15år, og med etterfølgende behandlingstilbud.

I planene er det beskrevet tiltak for å finne egnede boliger til dem som trenger det, og det fremgår som om de får boliger. Imidlertid viser ferske tall at det er over 200 bostedsløse i Trondheim. Melby gjorde det klart at det ikke er akseptabelt at det er så mange uten et sted å bo, og at dette er noe som vil bli fulgt opp av Venstre i framtida.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**