Panteordning for miljøfarlig avfall

Venstre ønsker å gjøre det mer attraktivt for folk å kvitte seg med miljøfarlig avfall. Derfor foreslår Venstre å innføre en panteordning for miljøfarlig avfall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Mobiltelefon

Bare en tredjedel av småelektronikk som mobiltelefoner, lysstoffrør og sparepærer leveres inn når disse produktene kasseres, og det er altfor lite med tanke på at slike produkter ofte er fulle av farlige miljøgifter som kvikksølv, bly og kadmium.

Det vil være mer fristende å levere inn en gammel mobiltelefon eller et lysstoffrør når man kan få penger tilbake på samme måte som når man panter flasker. Når dette i tillegg er miljøvennlig har Venstre stor tro på at dette vil kunne være en attraktiv ordning for forbrukerne.

Også i et globalt perspektiv er det viktig å redusere omfanget av miljøfarlig avfall i Norge. Flere avsløringer om at eksport av miljøfarlig avfall fra Norge til fattige land er et økende problem, gjør det enda mer aktuelt å få en større systematikk inn i returarbeidet.

Tonje Løwer Gurholt
Stortingskandidat Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**