Den tapte generasjon?

På landsbasis er det 34,6 % som ikke fullfører videregående skole innen den perioden de har skolerett, som er fem år. I Telemark er det tilsvarende tall 33 %.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I følge Statistisk sentralbyrå vil kun 3,5 % være i arbeid etter 15 år. I USA kalles dette enorme samfunnsproblemet "The Silent Epidemic" (Den stille epidemi). Alvoret i dette er så formidabelt at jeg tror mange har problemer med å ta det innover seg.

En slik samfunnsutfordring er for alvorlig til å lage partipolitikk av. Jeg er sikker på at alle partier er villige til å snu alle steiner for å finne de beste løsninger. Nå tror jeg vel at bevissthetsnivået rundt dette kan variere fra parti til parti, men Venstre er i hvert fall villig til å være med på alle gode tiltak.

Regjeringen har nettopp lagt frem en Stortingsmelding som tar for seg bl.a. frafallet i videregående skole. Meldingen er nå til behandling i Kirke-, udannings- og forskningskomiteen. Venstre sin representant i komiteen, Odd Einar Dørum, vil være en konstruktiv medspiller. Jeg er imidlertid redd dette ikke er nok. Grepene som blir tatt er innenfor eksisterende rammer og den enkelte elevs utfordringer blir ikke godt nok ivaretatt.

Olav Kasland

Venstre sitter ikke med noe fasitsvar, men vi mener at det trengs mange forskjellige tiltak som ivaretar resursene hos den enkelte ungdom. Kanskje har vi gått for langt når det gjelder integrering? Slik det er i dag skal alle problemer ivaretas innenfor klassens rammer, som veldig ofte er negativt både for den som sliter og resten av klassen. Jeg sier ikke at det skal etableres spesialskoler etter gammel modell, men kanskje vi kan finne en gylden middelvei som hjelper ungdommen. La oss ikke ofte ungdommen på et ideologisk alter.

Ideer og tiltak som fungerer må sikres finansiering. Venstre vil være med på å støtte gode tiltak som kan hjelpe oss i å vinne over denne epidemien.

Olav Kasland
3. kandidat
Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**