Dørum besøkte Ortopedisk kirurgi i Forskningsparken

Odd Einar Dørum ble imponert over forskningen og den nye behandlingen ved Ortopedisk kirurgi. -Dette er jo sensasjonelt og viser at man når fram når man tror på noe, sier Dørum, som gjerne vil løfte et miljø som fortjener å bli bedre sett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Odd Einar Dørum på Frydenlund skole

Foto: Lasse N. Thue

Fredag formiddag møtte Odd Einar Dørum professor Oddmund Johansen og hans mannskap som forsker på nye metoder for rehabilitering av slitasjegikt. De dyrker brusk i laboratoriet med utgangspunkt i pasientens gener. Små bruskbiter implanteres og leger skaden. Johansen kunne vise til flere case der pasienter med høy smerte var blitt helt smertefrie. Ortopedisk avdeling var oppgitt over at Helse Nord har skåret bort teknikerstillingen som dyrker brusk. Dermed må man kanskje tilbake til protesebehandling igjen. Professor Johansen viste også til at UNN får stykkprisdekning for proteser, men ikke for rehabilitering ved bruskimplantering. Dørum vil løfte denne saken: -Dette er en sykdom som ikke har høyest prioritet, men livskvaliteten er sterkt forringet når man lever med store smerter, og det gir jo mye samfunnsnytte når man kan få mennesker som ellers er friske, ut i arbeid igjen, sa Dørum.

Roar Sollied ved UiT

Foto: Marte

Dørum hadde følge av 1. kandidat til Stortinget, Roar Sollied, som også er sentralstyremedlem. Fra Tromsø Venstre stilte leder Øystein Nilsen og 2. kandidat på stortingslista Jonas Stein Eilertsen.
Det var også deltakere fra Forskningsparken og andre fakulteter tilstede under presentasjonen og møtet.

-Jeg er stolt over at det gjøres slik fremragende forskning og behandling ved UiT og UNN. Vi snakker egentlig om en verdenssensasjon, sier Roar Sollied. Han er glad for at Forskningsparken i prakis viser at de kan løfte fram forskningen til nyvinninger og nye næringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**