Kultur på dagsorden

Venstres nestleder og medlem av Stortingets familie- og kulturkomite, Trine Skei Grande, besøkte Bergen i dag. Lars-Henrik Paarup Michelsen, Gunn-Vivian Eide og Hans-Carl Tveit viste henne en brøkdel av Bergens rike kulturliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Bibliotek Trine Lars-Henrik Hans-Carl

Kulturdagen startet på Hovedbiblioteket, der biblioteksjef Trine Kolderup Flaten tok imot. Hun viste politikerne rundt i det vakre, men trange biblioteket. — Vi venter fremdeles på å få bygge videre ut, og burde egentlig allerede ha gjort det. Nå må vi vente til Bybanen er ferdigbygget før vi får ta første spadetak, fortalte hun.

Hun roste Trine Skei Grande for hennes reaksjon på Bibliotekmeldingen, som ble lagt fram for Stortinget for noen uker siden. — Venstre var tydeligst på at prioriteringene er feil og at pengene mangler, understreket hun.

 Lars-Henrik P. Michelsen peker mot framtidens bibliotek

Lars-Henrik P. Michelsen peker mot framtidens bibliotek

Offensiv bibliotekpolitikk
Skei Grande fulgte opp: – Venstres forslag om et målrettet byggefond for biblioteker ble ikke fulgt opp av regjeringen. Vi har konsekvent prioritert bibliotekene i våre alternative statsbudsjetter, og hadde håpet en mer offensiv politikk fra regjeringen.

Paarup Michelsen tok opp digitaliseringen av samlingene til Nasjonalbiblioteket. – Det er positivt at man vil bevare disse for fremtiden, men skremmende at man ikke gjorde dem allment tilgjengelig med en gang. At man nektet internasjonale ip-adresser tilgang, viste en grunnleggende mangel på forståelse for bibliotekenes rolle, mente han. Han understreket også viktigheten av gode biblioteker. – Bibliotekene er en viktig del av demokratiet som kunnskapsformidler. Et godt bibliotektilbud forutsetter at bibliotekene er velutstyrte, teknologisk oppdaterte og velbemannede med kvalifisert personale.

Statsraad og statsråder?
Deretter gikk turen videre til Statsraad Lehmkuhl. På det ærverdige skoleskipet ble man møtt av adm. dir. Per Langhelle, styreleder for stiftelsen Helge Dyrnes, og kapteinene Jarle Flatebø og Marcus Seidl. De kunne fortelle om et unikt opplæringstilbud, både for ungdom på klassetur og for fremtidens offiserer i sjøforsvaret.

Statsraad Michelsen

Kulturminister Trond Giske har mottatt en rapport med gjennomgang av rammevilkårene til de tre norske skværriggerne. Det er ventet at gjennomgangen vil få konsekvenser i regjeringens forslag til statsbudsjett, men man har enda ikke hørt noe fra departementet. Stortingskandidat Lars-Henrik Paarup Michelsen lovte at han ville sende spørsmål til departementet for å få et svar.

 Omvisning på Statsraad Lehmkuhl i strålende sol

Omvisning på Statsraad Lehmkuhl i strålende sol

I tillegg mente Trine Skei Grande, kanskje en framtidig kulturminister, man måtte klare å finne en løsning så skoleskipene kunne drives økonomisk trygt. – De tre norske skipene representerer unik kompetanse i drift og vedlikehold av bevaringsverdige skværriggere. Dette kan vi ikke la gå tapt på grunn av gjerrighet, mente hun.

Venter på byrådet
Den neste posten på programmet var et besøk på den gamle hovedbrannstasjonen. Allerede i 1999 fikk Venstre flertall i bystyret for at denne ville kunne bli et godt hjem for et fremtidig brannmuseum i Bergen.

Brannmuseum Lars-Henrik Gunn-Vivian

— Ti år er gått siden den gangen og det sittende Byråd nøler fremdeles, påpekte Hans-Carl Tveit. Sammen med de andre Venstrepolitikerne ble han møtt av blant andre styreformann i Bergen Brannhistoriske Stiftelse, Rune Rosendahl og Per Øyvind Riise, direktør i Bymuseet i Bergen. I tillegg Øyvind Konglevoll fra Bergen Brannvesen.

Kulturbyråd Henning Warloe har tidligere i vinter bekreftet at de midlene som er satt av til en utredning om et fremtidig brannmuseum i Bergen ikke automatisk betyr at museet vil bli liggende i den gamle Brannstasjonen, slik Bystyret har bedt om å få utredet for 10 år siden.

– Bergen har en stor og unik brannsamling med historie flere hundre år tilbake. Her er pumper fra slutten av 1600-tallet, hestevogner, stigevogner, flere utgaver av utrykningssleder og mye mer som fortjener sitt eget museum, fortalte Per Øyvind Riise.

Lars-Henrik, Gunn-Vivian og Trine

Han mente det ville være helt ulogisk å legge et nasjonalt brannmuseum noe annet sted enn i Bergen. — Det virker ikke helt som om byrådet har skjønt hvor unikt et slikt museum vil være, sukket han.

Gunn-Vivian Eide og Lars-Henrik Paarup Michelsen mente man måtte samle alle gode krefter og kreve en avklaring før budsjettbehandlingen i høst. — Bare på den måten kan vi sikre framgang i denne prosessen, mente de. I tillegg påpekte Trine Skei Grande at man kunne få inn en merknad i museumsmeldingen som er ventet til Stortinget i løpet av høsten, som vil få staten til å gå mer aktivt inn i prosessen for å få på plass brannmuseumet.

• Les mer om besøket på Statsraad Lehmkuhl i dagens BT
• Se flere bilder fra dagen på fansiden vår

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**