Oslo Venstrekvinnelag starter opp igjen

Vil du være med? Venstrekvinnelaget inviterer i kveld til oppstartsmøte av Oslo og Akershus Venstrekvinnlag. Tema på møtet er norsk integreringspolitikk sett fra et kvinneperspektiv, med innlegg fra Mirasenteret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


For flere år siden eksisterte Oslo Venstrekvinnelag i beste velgående, men så en dag våknet vi og så at OVK ikke hadde egne medlemmer, vi var alle i Norges Venstrekvinnelag. Andre steder i landet finnes det fylkeslag av Venstrekvinnelaget som støtter lokale kvinne kandidater og tar opp lokale saker, vi tror nå at det er på tide at vi revitaliserer Oslo Venstrekvinnelag og utvider med Akershus.

Vi ønsker å støtte kvinnelige kandidater i vårt område, motivere kvinner til å satse på politikk, få saker på dagsorden som berører kvinner. Vårt område har flere problemstillinger som få andre fylker har, for eksempel mye prostitusjon, stoffproblematikk, integrering av innvandrerkvinner og barn, listen er lang.

Derfor vil vi invitere deg til oppstartmøte.

Torsdag 25. juni klokken 19 på Venstres Hus, Møllergaten 16

Dagens program.
1: Norsk integreringspolitikk sett fra et kvinneperspektiv
– Sentrale personer fra Mira senteret kommer og vi håper på gode diskusjoner. Dette temaet kan bli meget aktuelt i valgkampen til høsten, spesielt i vårt område.

2: Etablering av Oslo/Akershus Venstrekvinnelag
– Valg av styre.

Vi håper at du har lyst og anledning til å komme. Passer ikke tiden denne gangen, men du har lyst til å være med i Oslo og Akershus Venstrekvinnelag, meld deg på til en av oss som står nederst på denne siden.

Beste hilsener

Torild Skogsholm Liv Irene Haug Anne Maria Haarr

[email protected] [email protected] [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**