– Sykkelkjøp må føre til flere sykkelveier

– Når bergenserne nå går til storinnkjøp av sykler, må politikerne følge opp og å sørge for at det blir mulig å bruke syklene i Bergen, mener Venstres stortingskandidat Lars-Henrik Paarup Michelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

sykkel

Belønningsordning for sykler
I 2008 ble Bergen kåret til Norges nest dårligste sykkelby av Syklistenes Landsforbund, bare slått av Ålesund. Det vil Venstre gjøre noe med.

Venstre foreslo nylig i sitt forslag til Nasjonal Transportplan å innføre en statlig finansiert belønningsordning for byer som satser på sykkel, men regjeringspartiene sa nei.

– Vårt forslag er helt enkelt en økonomisk gulrot for å få byer som Bergen til å få øynene opp for sykkel som transportmiddel. Byer som legger til rette for at innbyggerne kan sykle til jobb, skole og trening vil med Venstres forslag bli belønnet med ekstratilskudd fra staten. Jeg skjønner ikke hvorfor regjeringen sa nei til dette, sier Paarup Michelsen.

Sykkel Bergen

Stort potensiale
Han viser til at et tilsvarende incentivsystem for lokal satsing på buss og bane i storbyene har gitt bedre kollektivtilbud.

– I 2004 innførte Venstre i regjering en tilsvarende belønningsordning for satsing på kollektivtransport, og denne ordningen har vært en kjempesuksess for storbyene. Innføring av én takstsone er et av flere synlige resultat av belønningsordningen i Bergen, sier Paarup Michelsen.

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen i 2005 viste at kun 2,7 prosent av reisene i Bergen blir foretatt på sykkel. Venstre har som mål at andelen av reiser med sykkel skal være tolv prosent innen 2020.

– To tredeler av alle reiser som er kortere enn 5 km, gjennomføres med bil. Det er utvilsomt et stort potensial for en økt sykkelandel. Bare ved å overføre en tredel av de korte bilturene til sykkel, kan sykkelandelen økes med 35 prosent, sier Paarup Michelsen. (kilde: TØI-rapport 561/2002).

Lars-Henrik Paarup Michelsen

– Får Venstre gjennomslag skal Bergen gå fra nest verste til aller beste sykkelby, sier Paarup Michelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**