Hva vil Venstre gjøre med rusproblematikken?

Venstre ønsker å styrke all rusbehandling, inkludert rehabilitering og tilbud til pårørende.
Slik det er i dag er det ofte en ventetid på 6 måneder, kanskje lenger for å få behandling. Dette er en uholdbar situasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Ofte brukes ventetiden til kriminelle handlinger, noen tar også overdose.

Sykehuskorridor

Foto: © Lucian Coman | Dreamstime.com

Venstres utgangspunkt i ruspolitikken er at vi skal bekjempe rusavhengigheten, ikke de rusavhengige. Rusavhengigheten må derfor primært møtes med medisinske og sosialfaglige virkemidler, ikke straff.

Å sette en rusavhengig i fengsel uten behandling vil ikke hjelpe. Derfor ønsker Venstre at flere rusavhengige blir dømt til behandling i stedet for fengsel, når de begår straffbare handlinger.

Konklusjonen blir da: Flere akuttplasser og poliklinisk behandling. Og tilbud om langtidsbehandling innen 24 timer etter avsluttet akuttbehandling.

Else Grethe Larsen,
medlem i Andebu Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**