Ja, til flere unge gründere

For å utvikle Norge til et kunnskaps- og innovasjonssamfunn trenger landet flere småbedrifter og flere som ønsker å starte for seg selv. Venstre vil derfor gjøre det enklere for alle, men spesielt nyutdannede, som ønsker å skape sin egen bedrift.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tonje Løwer Gurholt

Troen på enkeltmennesket
Venstre har grunnleggende tro på menneskets skaperevne og mener det har en stor egenverdi at mennesker som ønsker å satse på egen bedrift og være sin egen sjef skal ha gode rammevilkår. Også av hensyn til maktspredning er det viktig med selvstendig næringsdrivende og flere små bedrifter.

For å utvikle morgendagens kunnskapsbedrifter trenger vi at flere unge mennesker bruker utdanningen sin til å utvikle nye idéer og nye bedrifter. Unge mennesker som ønsker å prøve seg som gründere sliter ofte med lite kapital og manglende erfaring for å kunne starte for seg selv. Venstre vil derfor gjøre det enklere de som ønsker å ta sjansen på å starte for seg selv, også i ung alder.

Stipend
Det er viktig for Venstre at tiltakene som gjennomføres er mest mulig like for alle og vil derfor bruke skattesystemet for å fremme flere småbedrifter. Nyutdannede som starter for seg selv må få mulighet til utsettelse på studielånet. Det bør også være egne stipender for de som etablerer studentbedrifter. Venstre vil også redusere skatten på arbeid gjennom å øke bunnfradraget og sikre bedre tilgang på risikovillig kapital gjennom skattestimulans til såkalte "Business Angels"

Telemark
I Telemark har vi mange eksempler på unge, kloke mennesker som gjør det godt i NM for studentbedrifter. Fremtidens arbeidsplasser er ikke skapt enda. Det krever innovasjon, og unge mennesker som tør utvikle sin ide. Disse unge menneskene har vi i Telemark, men har vi politiske rammevilkår som gjør at de tør satse? Venstre mener det er mye vi politisk kan legge bedre til rette for, slik at flere unge mennesker vil skape sin egen arbeidsplass.

Derfor vil Venstre:
Gi studenter som velger å starte for seg selv innen 7 år etter endt utdannelse rentefritak og betalingsutsettelse på studielånet i inntil tre år
Utvide stipendordninger for dem som ønsker å etablere studentbedrifter
Redusere skatt på arbeid ved å øke bunnfradraget
Sikre bedre tilgang til risikovillig kapital for gründere gjennom det offentlige virkemiddelapparatet og gjennom skattestimulans for private investorer gjennom å etablere et "KapitalFUNN" for "frøkapitalister"

Tonje Løwer Gurholt
Stortingskandidat Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**