Kommentar: Sykehusene taper på vektoperasjoner

Svein Abrahamsen, leder i Haugesund Venstre, har den 30. juni 2009 et innlegg om finansieringen av vektoperasjoner i Haugesunds Avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Les hele innlegget her:

Sykehusene taper på vektoperasjoner

Overvekt er et økende helseproblem i Norge. Sykelig overvektige bør prioriteres høyt av helsevesenet da de ofte har redusert livskvalitet. En vektoperasjon kan være en siste utvei for noen sykelig overvektige. En slik behandling er ikke uten risiko, men kan gi en langvarig vektreduksjon.

I de siste årene har kapasiteten ved de offentlige sykehusene økt, men det er fremdeles lange ventelister for en vektoperasjon ved sykehusene. Haugesund sjukehus har for tiden en ventetid på hele 3 år for en slik operasjon.

De offentlige sykehusene må øke antall vektoperasjoner vesentlig for å redusere ventetiden. Dette vil sykehusene i så fall tape penger på. En arbeidsgruppe fra de regionale helseforetakene har konkludert med at det koster vesentlig mer for sykehusene å utføre vektoperasjoner enn de får i betaling fra staten.

Leger har uttalt at det er et stort udekket behov for vektoperasjoner, men at sykehusene ikke har råd til å operere flere på grunn av den lave betalingen fra staten. Venstre stilte derfor nylig et spørsmål til helseministeren om denne betalingen. I sitt svar varsler helseministeren dessverre ingen grep for å gjøre noe med underfinansieringen. Dermed er det fare for at sykelig overvektige fortsatt må stå årevis i kø før de får nødvendig behandling.

Les spørsmålet fra Venstre og svaret fra helseministeren her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**