Stilte spørsmål om skoleskipene

Lars-Henrik Paarup Michelsen fulgte opp besøket på Statsraad Lehmkuhl. Hans spørsmål til kultur- og kirkeminister Giske ble tatt opp av Venstres Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Kvassheim stilte følgende spørsmål:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til kultur- og kirkeministeren:

På hvilken måte vil statsråden bidra for å etablere et tidsriktig skoletilbud i høst- og vårsemesteret på skoleskipene “Statsraad Lehmkuhl”, “Christian Radich” og “Sørlandet”, slik at skipene får mulighet til helårsdrift og dermed kan vernes gjennom bruk?

Statsraad Michelsen

Bakgrunnen for spørsmålet fra Paarup Michelsen er skoleskipenes pressede økonomiske situasjon.
– Nå håper jeg Giske tar skipenes situasjon på alvor, forteller han. – Staten betaler en stadig mindre andel av skipenes driftsutgifter, og setter dermed institusjonenes formål om kulturformidling i fare. Regjeringen må ta dette på alvor, avslutter han.

Statsraaden

Les mer om Venstres besøk på Statsraad Lehmkuhl her.

Begrunnelse for spørsmålet:
ABM-Utvikling har på oppdrag for Kirke- og kulturdepartementet laget en evaluering av Skværriggerutvalgets innstilling. Skværriggerutvalget ble opprettet av Norsk Museumsutvikling på oppdrag fra Kirke- og kulturdepartementet i 2002 for å gjennomgå driftsvilkårene for de tre store norske seilskipene, "Statsraad Lehmkuhl", "Christian Radich" og fullriggeren "Sørlandet".

Hovedkonklusjonen var at de bevaringsverdige skipene måtte vernes gjennom aktiv drift. Dette skulle bl.a. gjøres ved å arbeide for helårsdrift for alle skutene gjennom å etablere et tidsriktig skoletilbud i høst- og vårsemesteret, og ved at staten skulle finansiere en betydelig del av de nødvendige ekstraordinære vedlikeholdsarbeider og etablere en langsiktig støtte til fremtidige arbeider.

Etter 2002 har "Christian Radich" hatt kontrakt med Sjøforsvaret, som leier skipet 3 måneder om våren og 3 måneder om høsten til opplæring av sine befalskoleelever. Sjøforsvarets befalskole flytter fra Horten til Bergen og kontrakten med Radich går ut 2010. Tilsvarende har "Statsraad Lehmkuhl" kontrakt med Sjøforsvaret noen uker hver sommer og 3 måneder om høsten til opplæring av kadettene ved Sjøkrigsskolen. Avtalene med Sjøforsvaret har gitt Radich og Lemkuhl grunnlag for full besetning. Radich har i praksis helårsdrift mens Lehmkuhl har drift ca. 9 måneder. Driftssituasjonen for fullriggeren "Sørlandet" er slik den var i 2002, med drift ca. 5 måneder i året.

Den statlige og offentlige støtten dekker en stadig mindre andel av skipenes driftsutgifter, noe som gjør at skipenes tilbud om åpne tokt, 10. klassetokt og mulighetene for å være en arena for åpen kulturformidling reduseres ved at prisene blir for høye. Samtidig har staten bevilget betydelig mindre til ekstraordinært vedlikehold og fremtidig vedlikehold enn det Skværriggerutvalget anbefalte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**