Useriøst miljøangrep fra SV

Er det som en reaksjon på sin dårlige miljøsamvittighet at SVs Inga Marte Thorkildsen i søndagens BA angriper Venstres miljøengasjement?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Ringerike Venstre miljø

I overfladisk skoledebattstil hopper Thorkildsen galant over miljøregnskapet for sitt eget parti de siste fire årene. Jeg skjønner godt at SV ikke vil markedsføre regjerings ja til oljeleiting ved korallrevet Sularevet, regjeringens skroting av grønne sertifikater som ville fått fart på den fornybare energiproduksjonen, regjeringens vedtak om å utsette bygging av Ringeriksbanen, regjeringens nedlegging av vær- og klimaskipet Polarfront eller regjeringens mageplask på Mongstad, men litt redelighet bør man kunne forvente av en stortingspolitiker som ønsker gjenvalg.

Thorkildsen skryter i samme innlegg av det hun og SV har fått til i miljøpolitikken, og hun viser til betydningen av Norges klimamål og forholdsvis ambisiøse klimapolitikk når verdens nasjoner i år skal samles for å forhandle om en ny internasjonal klimaavtale. Også her må det korrigeres. Da den rødgrønne regjeringen la fram sin klimamelding for en tid tilbake var forslaget tungt basert på handel med kvoter og tiltak i utlandet, og inneholdt ikke de nødvendige tiltakene på hjemmebane. Det var først etter press fra Venstre sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti, og gjennom de påfølgende forhandlingene om klimaforliket, at vi har fått på plass ambisiøse mål og tiltak for norsk klimapolitikk. Det er disse målene og tiltakene Norge har høstet ros for i utlandet. Denne historien kjenner SVs Inga Marthe Thorkildsen ualminnelig godt, fordi det var hun som var saksordfører for klimameldingen.

båt havmiljø Lofoten

Klimaforliket er et første og viktig skritt i et tverrpolitisk samarbeid om klimapolitikken i Norge. Det er derfor synd at Sosialistisk Venstreparti og Inga Marthe Thorkildsen har falt tilbake til skyttergravene ved å angripe Venstre. Det er lite konstruktivt og et dårlig utgangspunkt i forhold til å løse de store miljøutfordringene vi i felleskap står ovenfor.

Lars-Henrik Paarup Michelsen

Mens Thorkildsen bruker kreftene på å rakke ned på Venstre sier hun lite om hva SV vil i miljøpolitikken. Venstre har konkrete mål med vår politikk. Vil ønsker blant annet å redusere reisetiden med tog fra Bergen til Oslo til 4 timer innen 2020, tredoble satsingen på utbygging av vindenergi i neste stortingsperiode, opprette et nytt statlig investeringsselskap for investering i klimateknologi, øke tilskuddene til kollektivtrafikken og bruke skattesystemet i miljøets tjeneste.

Venstres grønne politikk er framtidsrettet, bra for miljøet og bra for næringslivet. Våre mål er krevende og ambisiøse for Norge og helt avgjørende for å snu utviklingen i en grønn retning.

Lars-Henrik Paarup Michelsen,
Venstres 2.kandidat i Hordaland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**