Nå er den her

Radaren som tar bilde av og måler gjennomsnittsfart på alle bilister som kjører en bestemt strekning på E18 i Telemark, enten man kjører for fort eller ikke. Senterpartiet er stolte av disse, Venstre er i mot disse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Dashbord, bil, speedometer

Personvernet
Det er nok en trussel mot personvernet at alle som kjører på en vei blir tatt bilde av. Selv om bildene slettes hvis du ikke kjører for fort, vet vi at informasjon kommer ofte på avveie.

Ikke målrettet nok

Dessuten er ikke dette et målrettet nok trafikksikkerhetstiltak. Det er mange andre årsaker til ulykker enn at folk holder for høy gjennomsnittsfart. Det er derfor mye bere å ha fokus på de som kjører uvettig, enn å måle alle som kjører på en vei.

Telemark Venstre har hatt flere innlegg og reportasjer om dette. Den siste reportasjen står i Varden 01.07.09 og kan leses HER

Tonje Løwer Gurholt
Stortingskandidat Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**