– Ordningen er ikke rettferdig i dag

– Jeg har utallige ganger i denne stortingsperioden tatt opp spørsmål rundt billighetserstatningsordningen for samer og kvener som har tapt skolegang p.g.a. krigen og fornorskningspolitikken med medlemmer av denne regjeringa, sier Vera Lysklætt, Venstres stortingsrepresentant fra Finnmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Foreningen ”Tapt skolegang” på Stortinget, fv Brita Kåven, Anne-Margrethe Teigmo Guttorm, Per N. Varsi og Vera Lysklætt.

Foreningen ”Tapt skolegang” på Stortinget, fv Brita Kåven, Anne-Margrethe Teigmo Guttorm, Per N. Varsi og Vera Lysklætt.
Foto: Venstre

– Etter min oppfatning så fungerer ikke denne ordningen optimalt og etter intensjonen. Jeg å ha hatt mange møter med foreningen "Tapt skolegang" i denne stortingsperioden og når jeg har sett de ulike avgjørelsene som har blitt tatt i forhold til hvem som får erstatning og hvem som ikke får erstatning så virker dette svært tilfeldig og foruroligende på meg, sier Vera Lysklætt.

– Det kan umulig være slik at hvilken saksbehandler du får eller ikke får skal være avgjørende for resultatet i din sak — eller for den saks skyld hvilken dagsform din saksbehandler er i, skal være avgjørende for om du får erstatning eller ikke. – Dette er en for viktig sak for de dette gjelder til at tilfeldigheter skal avgjøre om de mottar erstatning eller ikke, sier Vera Lysklætt.

– Jeg har derfor nok en gang tatt opp en slik sak med justisministeren – nå Per N. Varsi fra Karasjok sin sak — hvor han har fått avslag på sin søknad om billighetserstatning for tapt skolegang. De som virkelig har inngående kjennskap til de forhold som eksisterte i Finnmark under og rett etter krigen, kan umulig gjøre slik forskjell på de ulike søknadene slik som i dette tilfellet. Det var ingen av de som voks opp i Finnmark under og rett etter krigen som på noen som helst måte fikk en fullverdig skolegang. Og, vi må rett og slett ha rettferdighet i slike saker, avslutter Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**