Svik mot enslige mindreårige asylsøkere

Venstre reagerer kraftig på at regjeringen igjen foretar ytterligere innstramming i asylpolitikken. – Innstrammingene overfor enslige, mindreårige asylsøkere er et svik overfor barn i nød, sier nestleder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Trine Skei Grande mener regjeringens nye asylpolitikk er svært uheldig.

Trine Skei Grande mener regjeringens nye asylpolitikk er svært uheldig.
Foto: Rune Kongsro

Hun reagerer spesielt på punkt 1, 4 og 6 i de åtte nye tiltakene fra regjeringen.

At regjeringen nå vil returnere asylsøkende barnefamilier til Hellas som kommer via Hellas er direkte i strid med FNs høykommissærs anbefalinger.

– Hellas har fått krass kritikk av FNs høykommissær for flyktninger for sin groteske behandling av asylsøkere, sier Skei Grande. – Innstrammingene overfor enslige, mindreårige asylsøkere er dessuten et svik overfor barn i nød.

Punktet om at asylsøkere uten identitet ikke skal gis midlertidig arbeidstillatelse er meningsløs. Ap innfører det å ikke å få jobbe som straff.

– Det er jo ren idioti ikke å la arbeidsføre mennesker få jobbe mens de venter på behandling av sin søknad. Regjeringen ber jo om at disse søker til mindre heldig aktiviteter, sier Skei Grande.

– Jeg forventer at SV igjen tar dissens på de nye innstrammingene i asylpolitikken. Da vil Ap og FrP nok en gang søke sammen for å få flertall for en flyktninge- og asylpolitikk hvor de to partiene har mer til felles enn noen de vil innrømme, sier Skei Grande.

Brudd på liberale menneskerettigheter
Venstre pekte på at regjeringens forrige innstramming i asylpolitikken i september i fjor ikke kom til å virke og at innstrammingen i familiegjenforeningsinstituttet og kravet om 4 års utdanning eller arbeidserfaring er et brudd på liberale menneskerettigheter.

– Grunnløse asylsøkere må få raskere avslag, men det var fullstendig bomskudd å foreta innstramninger i familiegjenforeningsinstituttet for å begrense asyltilstrømingen, sier Trine Skei Grande.

I praksis vil ikke familiegjenforening ha noen betydning for asylstrømmen inn til Norge. Venstre mener det er mer treffsikkert å sørge for raskere saksbehandling og raskere retur.

Raskere saksbehandling og nasjonal identifikasjonsenhet
– Hvis regjeringen er så opptatt av å nå jungeltelegrafen i Mogadishu, hvorfor har ikke regjeringen prioritert raskere saksbehandlingstid – slik at grunnløse asylsøkere får en raskere retur, spør Grande.

Venstre mener en egen nasjonal enhet for identifisering av id-løse asylsøkere burde vært opprettet og foreslo 10 millioner til en slik enhet senest ved behandlingen av revidert budsjett i juni. Med tanke på høye asylankomster mener Venstre det vil være hensiktsmessig å samle fagkunnskap om identifisering av asylsøkere som ankommer uten identitetspapirer. Kompetansen på dette området er i dag spredt og ikke et prioritert område i utlendingsforvaltningen.

– Det fører til lang saksbehandlingstid og dårlig rettssikkerhet for den enkelte asylsøkere, sier Trine Skei Grande.

– Regjeringspartiene stemt ned et forslag fra Venstre om en slik identifikasjonsenhet så sent som i midten av juni. Jeg registrerer at de nå 2 uker støtter Venstres forslag om en egen nasjonal identifikasjonsenhet, sier Skei Grande som mener en slik enhet må på plass raskest mulig,

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**