Rettferdig avgjørelse fra Fylkesmannen!

– Det er svært bra at Fylkesmannen har kommet til å kunne gi partiene bak lovlighetskontrollen medhold i saken om eiendomsskatt, sier Bystyrerepresentant for Venstre og medlem av komite for Finans, Anders Skoglund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– Det kan ikke herske noen tvil om at det ikke går an å bruke takster som ligger 25-år tilbae i tid når man skal taksere eiendommer i 2009. Dette gir svært urettferdige utslag, understreker han.

Anders Skoglund

– Det er en seier for fornuften og rettferdigheten at en bolig som er oppført i 1984 og en bolig som er oppført i 2009 ikke skal kunne få sin eiendomsskatt fastsatt etter de samme takseringssatsene fra 1984, fortsetter Skoglund.

– Venstre forventer at byrådet innarbeider de nye eiendomsskattetakstene som ble klare i 2007, i bybudsjettet for 2010.

– Venstre kan være med å diskutere eiendomsskattenivået. Vårt mål er ikke at folk skal betale mest mulig i eiendomsskatt, men at eiendomsskatten fastsettes på et rettferdig grunnlag, fortsetter Skoglund.

Vågsbunnen i Bergen

– Byrådsleder Monica Mælands forsøk på å gjøre dette til en lokaldemokratisak er helt patetisk. Eiendomsskatten er faktisk en av få skatter kommunen selv kan innføre og så og si beholde alle inntektene fra. Venstre kjemper for mer makt til kommunene, men når Bergen kommune forvalter i dette tilfellet eiendomsskatten på en måte som grovt forskjellsbehandle bergenserne så ser også vi at det er rimelig at Fylkesmannen griper inn, avslutter Skoglund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**