Venstres miljøpolitikk: Ta steget over i lavutslippssamfunnet

Sosialistisk Venstrepartis Inga Marte Thorkildsen har startet valgkampen med å angripe Venstres miljøpolitikk. Antagelig er dette et forsøk på å tåkelegge alt SV de siste årene har vært med på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Dette gjelder blant annet:

– åpning for oljealtivitet ved korallrevet Sularevet og utenfor Jan Mayen
– å stanse grønne sertifikater som ville fått fart på den fornybare energiproduksjonen
– å bryte løfter om CO2 — rensing på Kårstø og Mongstad
– å tillate utbygging av Øystese vassdraget til tross for at NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har bedt om vern av vassdraget
– nedlegging av vær- og klimaskipet Polarfront etc etc

 Mongstad raffineriet

Mongstad raffineriet
Foto: © Serban Enache | Dreamstime.com

I en situasjon hvor utslipp av klimagasser har ført til at klimaet på jorda er i dramatisk endring, er det viktig å fokusere på hvordan vi kan ta steget over i lavutslippssamfunnet. Så vidt jeg husker var Inga Marte Thorkildsen godt fornøyd med samarbeidet om klimaforliket hvor Venstre, KrF og Høyre sammen med SV presset Arbeiderpartiet til mer offensive grep enn det regjeringen ønsket.

Vi håper SV — sammen med Venstre kan bidra til å gjøre Norge til en pådriver for å bremse den globale temperaturøkningen. Vi kan ikke basere oss på at andre land skal gjøre jobben. Venstre har programfestet at norske klimautslipp skal reduseres med minst 25 % av 1990-nivå innen 2020.

For å opprettholde velstand og velferd samtidig som vi reduserer utslippene av klimagasser, må
Norge være i front med å utvikle og ta i bruk ny fornybar energi. Venstre vil bygge opp under utvikling av ny teknologi, skape nye miljøarbeidsplasser og gjennomføre omstillinger på alle områder som har konsekvenser for klimaet og miljøet. Overgang fra skatt på arbeid (røde skatter) til skatt på forurensning (grønne skatter) skal bidra til en slik omstilling.

Tor Homleid

Tor Homleid

Vi trenger kjøretøyer med lavere utslipp, bedre arealplanlegging og en kraftig satsing på transportformer som gir lave utslipp. Venstre vil doble person- og godstransporten med jernbane innen 2020. Vi vil sørge for en raskest mulig utbygging av dobbeltspor på InterCitystrekningene og redusere reisetiden på lange distanser slik at tog blir et godt alternativ til fly. For transporter over kortere distanser er det viktig å bygge ut kollektivtilbudet og et attraktivt gang- og sykkelnett.

Tor Homleid,
Stortingskandidat
og politisk nestleder, Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**