Bruk av forsvarsløse barn i valgkampen

Regjeringen la onsdag 1. juli fram nye innstrammingstiltak i asylpolitikken hvor de som hovedregel vi gi avslag til enslige mindreårige asylsøkere som ikke fyller vilkårene for beskyttelse eller opphold på humanitært grunnlag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Jordkloden

Foto: Microsoft

Det er vel ikke helt uten grunn at APs arbeids — og inkluderingsminister kommer med sine innspill nå tidlig i valgkampen. Her handler det først og fremst om ikke å miste stemmer til FrP, og da velger dessverre regjeringen å legge seg på tilnærmet samme restriktive linje.

Ingen bør være i tvil om at barn ikke reiser alene til Norge, dersom de har det bra i det landet de opprinnelig kommer fra. Disse innstrammingene i asylpolitikken som nå presenteres overfor enslige, mindreårige asylsøkere er et svik overfor barn i nød.

Ett av de andre punktene regjeringen nå vil instruere UDI om, er å returnere asylsøkende barnefamilier til Hellas som kommer til Norge via Hellas. FNs høykommissær for flyktninger ba i sin rapport fra april i fjor, om at alle land måtte stanse overføringene av asylsøkere til Hellas, da disse er direkte i strid med FNs høykommissærs anbefalinger.

Hellas har fått krass kritikk av FN for sin groteske behandling av asylsøkere. Dette ser nå ut til å prelle av ministeren, og i stedet for å vise en humanitær innstilling gjemmer han seg bak andre lands lignende vedtak

Det er derfor ikke bare beklagelig, men svært trist at barn og barnefamilier blir brikker i en norsk valgkamp, med eneste hensikt å vinne stemmer fra misnøyde velgere i egne rekker.

Kåre Pettersen

Foto: Venstre

Det er å håpe at regjeringspartner Sosialistisk Venstreparti nok engang tar avstand fra sin egen regjering på dette "usmakelige" punktet.

Dette er en politikk FrP og nå dessverre Arbeiderpartiet, godt kan bli stående alene med.

Kåre Pettersen
1 kandidat Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**