– Regjeringen har sviktet Vestlandet

– Årets konkurstall fra Hordaland, samt de tilsvarende tallene fra i fjor, understreker bare at regjeringens næringspolitikk ikke fungerer, mener Lars-Henrik Paarup Michelsen, stortingskandidat for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Penger

– Regjeringens krisepakker var i all hovedsak rettet mot bygg- og anleggssektoren som opererer i et skjermet innenlandsk marked, mens for den delen av norsk næringsliv som er eksportrettet og har markedene sine utenfor Norge var det lite hjelp å få.

Det er denne delen av norsk næringsliv som er hardest rammet av krisen, og det er de som i minst grad ble tilgodesett i Regjeringens tiltakspakke. Det ser man virkningen av nå, mener han.

Datamus, hånd

Vil satse på gründere
Venstre vil slippe kreativiteten og skaperkraften løs. Det må derfor satses på gründere og entreprenører og det må bli mindre regelverk og regulering. Det er derfor viktig å sikre risikovillig kapital gjennom offentlige virkemidler, og gjennom skattestimulans for private investorer.

– Satsingen på entreprenørskap i videregående skole må økes og samarbeidet mellom næringsliv og skole må styrkes, forteller Paarup Michelsen. – Forskning viser at 20 prosent av dem som har vært med i en ungdomsbedrift senere starter egen virksomhet.

Lars-Henrik Paarup Michelsen lite

– Grep ikke muligheten
Det største problemet er at Regjeringen ikke tar noen viktige grep som viser vilje til nødvendig omstilling for å sikre arbeidsplasser, bedrifter og hjem også i framtiden:
– Omlegging av skattesystemet fra rød til grønn skatt er helt fraværende, og det er ingen målrettet satsing på nyskaping, innovasjon og det miljøvennlige næringslivet, påpeker Paarup Michelsen.

— Det er mange gode tiltak innenfor miljøområdet Venstre har støttet på Stortinget, men den store utfordringen om å få fortgang i utbyggingen av fornybar energi er fremdeles ikke løst. Det er kanskje det største problemet nå, mener han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**