Tigging er unødvendig

Jan Ole Finseth beskriver i BT det pinlige faktum at Statsraad Lehmkuhls mannskap ser seg nødt til å tigge om penger. Den oppfattelsen deler jeg, men vil samtidig påpeke at skoleskipet har en rekke utfordringer vi som politikere må ta fatt i.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Statsraad Lehmkuhl og de andre skoleskipene har fått stadig vanskeligere levekår de siste årene. I 2002 ble Skværriggerutvalget opprettet på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet, for å gjennomgå driftsvilkårene for seilskipene, og en evaluering fra ABM-Utvikling er nå klar. Konklusjonen er klar; de bevaringsverdige skipene må vernes gjennom aktiv drift.

Statsraad Michelsen

Den statlige og offentlige støtten dekker en stadig mindre andel av skipenes driftsutgifter, noe som gjør at skipenes tilbud om åpne tokt, 10. klassetokt og mulighetene for å være en arena for åpen kulturformidling reduseres ved at prisene blir for høye. Samtidig har staten bevilget betydelig mindre til ekstraordinært vedlikehold og fremtidig vedlikehold enn det Skværriggerutvalget anbefalte.

Trond Giske har mottatt rapporten fra ABM-Utvikling, og det er ventet at gjennomgangen vil få konsekvenser i regjeringens forslag til statsbudsjett, men enda har man ikke hørt noe fra departementet. På mitt initiativ har derfor Venstre på Stortinget bedt Kirke- og kulturminister Giske om en redegjørelse for hvordan staten vil bidra til å etablere et skoletilbud i både høst- og vårsemesteret. Dette vil gi skipene muligheten til helårsdrift, slik at man sikres vern gjennom bruk, slik rapporten konkluderer vil være den beste løsningen.

Lars-Henrik Paarup Michelsen

Jeg er enig med Finseth i at det ikke er rett at mannskapet skal be om betaling for at folk skal kunne ta bilder av Statsraad Lehmkuhl. Løsningen er å finne en løsning så skoleskipene kunne drives økonomisk trygt. De tre norske skipene representerer unik kompetanse i drift og vedlikehold av bevaringsverdige skværriggere, en enestående reklameverdi på verdenshavene, samt en rik kulturarv verdt å bevare. Dette kan vi ikke la gå tapt på grunn av gjerrighet.

Lars-Henrik Paarup Michelsen,
stortingskandidat for Hordaland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**