Vestfold Venstres program ferdig fra trykkeriet

Vestfold Venstres programpresentasjon er nå ferdig fra trykkeriet, og du har nå mulighet for å laste ned vår brosjyre. I brosjyren får du en presentasjon av våre toppkandidater samt en kort innføring i våre tre hovedpunkter; kunnskapssamfunnet, lavutslippssamfunnet og velferdssamfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Fylkesbrojyren kan du laste ned her i pdf-format.
I likhet med Venstres sentrale program vil du i vårt fylkesprogram finne mer om våre tre hovedpunkter ved årets valg:

Å reformere velferdssamfunnet.

Monica_fylkesbrosjyre

– Mer behandling, bedre pleie og mer omsorg i folks nærmiljø.
– Styrke lokaldemokratiet gjennom nye, sterkere kommuner som er i stand til å overta velferdsoppgaver fra staten.

Å ta steget over i lavutslippssamfunnet.
– Overgang fra å være en fossilnasjon til å bli et moderne samfunn basert på fornybar energi.
– Bevare naturen, miljøet og ressursene våre for en bærekraftig framtid.

Kåre_fylkesbrosjyre


Å bygge kunnskapssamfunnet.

– En storstilt satsing på skole, kunnskap og forskning.
– Flere gründere og nye bedrifter.

I tillegg til våre hovedsaker, vil du finne en kort presentasjon av våre toppkandidater ved valget i Vestfold.

Her kan du også se og høre vår førstekandidat Kåre Pettersen begrunne hvorfor vi trenger en velferdsreform.

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.

Flere valgkampvideoer fra Kåre finner du på denne linken.

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Når det gjelder Venstres komplette Stortingsprogram for perioden 2009 — 2013, kan du finne dette på denne adressen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**