Ja, di tæjnn!

Roar Sollied mener man kan være glad for at “skolemesteren” i Vett og Uvett tok feil når han påstod at mennesket har “to-å-trædeve tejnner i øverkjæften og to-å-trædeve i nerkjæften,” for tannbehandling er altfor dyrt bare med halve besetninga!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


-Staten anser visst ikke tenner som en del av kroppen. Venstre mener at tannhelsebehandling bør være offentlig finansiert på samme måte som annen helsebehandling, sier stortingskandidat Roar Sollied i et leserinnlegg.

Venstre vil straks utvide den offentlig finansierte tannhelsebehandlinga, slik at flere grupper får dekket deler av utgiftene til tannbehandling. Nødvendige tannlegekostnader delfinansieres ved å innføre en såkalt høykostnadsbeskyttelse som gjør at det offentlige dekker 50 prosent av nødvendige tannlegekostnader mellom 3.000 og 15.000 kroner årlig, og 85 prosent av kostnader som overstiger 15.000 kroner. Venstre vil ha offentlig fullfinansiering for utsatte grupper, slik at blant annet rusavhengige og kronikere får gratis behandling.

-Med Venstre vil folk ha råd til å være “fojlltejnt,” fastslår Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**