– Hadde forventet mer fra Navarsete

– Det er en svært beklagelig situasjon at Statens Vegvesen er så kraftig på etterskudd med trafikksikkerhetstiltakene, sier nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Borghild Tenden (V). — Jeg hadde forventet mer etter fjorårets dystre statistikk over ulykker på veiene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Borghild Tenden

Foto: Venstre

Flere medier melder i dag at Statens Vegvesen bare har gjennomført halvparten av de trafikksikkerhetstiltakene Stortinget har vedtatt gjennomført, blant annet bygging av midtrekkverk. Det er økonomiske årsaker til forsinkelsene.

Har sendt brev
– Jeg har i dag sendt brev til samferdselsministeren for å få vite hva som gjøres for å sørge for at Stortingets vedtak innfris, sier Tenden. — Vi går inn i høysesongen for ulykker. 2008 hadde en økning i antall trafikkulykker, ikke minst på sommeren. Jeg hadde håpt at dette førte til at dette hadde en høyere prioritet hos samferdselsmyndighetene enn det som tydeligvis er tilfellet. Da må målet være at tiltakene nå kommer på plass raskest mulig.

– Dette er særlig skuffende sett i lys av at samferdselsministeren ikke har gått av veien for å skryte mye av veisatsingen til den sittende regjeringen, og av at de har brukt mer penger på dette enn noen regjering tidligere, sier Tenden.

Venstres tipunktsplan
– Venstre lanserte i fjor sommer en tipunkts-plan for bedre trafikksikkerhet, og jeg registrerer at planen fortsatt har høy gyldighet, avslutter Tenden.

Brevet fra Tenden til Navarsete:

Statens Vegvesen og trafikksikkerhet

Jeg viser til omtale i bl.a. NRK og P4 mandag 6. juli, der det fremkommer at Statens Vegvesen er kraftig på etterskudd med midtrekkverk og andre tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Ifølge NRK er bare halvparten av tiltakene som Stortinget har lagt opp til gjennomført.

Jeg vil uttrykke sterk bekymring for denne situasjonen, særlig når vi nå er høysesongen for ulykker på veiene. I 2008 var det en økning i antall trafikkulykker, og jeg hadde forventet at dette førte til at trafikksikkerhet hadde høy prioritet hos samferdselsmyndighetene.

Jeg vil derfor tillate meg å stille samferdselsministeren spørsmål om hvilke konkrete planer som foreligger for å rette på denne situasjonen og for å sørge for at Stortingets vedtak om trafikksikkerhetstiltak kan følges opp?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**