Sommerhilsen fra leder i Ringerike Venstre

Ja, nå er endelig sommeren her. Noen har kanskje allerede begynt sin ferie og andre har noen gode ferieuker å se frem til. Været har til tider vært strålende, og i skrivende stund med temperaturer på høyde med hva som kan bli under en hektisk valgkamp!

Venstre på Ringerike, i dette mellomvalgåret, har hatt noe mindre aktivitet enn foregående år.
Dog var vi godt representert ved Venstres 125-års jubileum i Logen i Oslo. Likeledes hadde vi en god delegasjon som deltok på Buskerud Venstres årsmøte som ble avholdt i Ål i Hallingdal i februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Til alle medlemmer
og andre sympatisører

Ja, nå er endelig sommeren her. Noen har kanskje allerede begynt sin ferie og andre har noen gode ferieuker å se frem til. Været har til tider vært strålende, og i skrivende stund med temperaturer på høyde med hva som kan bli under en hektisk valgkamp!

Venstre på Ringerike, i dette mellomvalgåret, har hatt noe mindre aktivitet enn foregående år.
Dog var vi godt representert ved Venstres 125-års jubileum i Logen i Oslo. Likeledes hadde vi en god delegasjon som deltok på Buskerud Venstres årsmøte som ble avholdt i Ål i Hallingdal i februar.

Her hjemme har vi blant annet delt ut Ringerike Venstres Miljøpris. Prisen ble utdelt under Ringeriksaften ved åpningen av årets kulturuke og overrakt av

Ole Gunnar Øhren

Foto: Roar Olsen

Miljøprisens leder Ole-Gunnar Øhren. I år gikk denne prisen til Handikappforbundet for deres initiativ og engasjement for bygging av fiskebrygge ved Langvann på Sokna.

Den politiske aktivitet har vår "store" kommunestyregruppe god kontroll over. Helge Stiksrud, som er gruppeleder for flertallspartiene har en god hånd på rattet. Kommunen er inne i en tøff periode hvor det blant annet må gjøres enkelte upopulære beslutninger og gjennomføringer, men dog uten det store hylekoret og med stor forståelse fra innbyggerne. Vi kan nevne saker som eiendomsskatt, framtidig skolestruktur, opprusting/utbygging av de videregående skoler (et fylkeskommunalt ansvar), veiløsninger osv., store og tunge saker som berører oss alle.

Ringerike Venstre Helge Stiksrud på sykkel

Foto: Roar Olsen

I tillegg til sitt store lokale engasjement, sitter Helge Stiksrud også i Fylkestinget for Buskerud, som den ene av Venstres to representanter. Den andre er sågar Fylkesvaraordfører. Helge Stiksrud er her også leder av Hovedutvalget for kultursektoren, og gjør her en stor og markant jobb.

Helge Stiksrud har for øvrig også vært medlem av Venstres programkomité med ansvar for utarbeidelse av valgprogrammet til høstens stortingsvalg. Høstens valgprogram kan nå leses på www.venstre.no og
https://www.venstre.no/buskerud/

Høstens stortingsvalg
blir veldig viktig for Venstre, og kan bli en "triller". Etter hva man kan forstå ønsker svært mange et politisk skifte. Venstre bør så absolutt være en av de som skal være med å føre den fremtidige politikken.
Venstre ønsker, med sin markante og stødige leder Lars Sponheim, være de som skal fronte politikk som ivaretar miljøet vårt, en mere rettferdig fordeling og som sikrer en stødig og forutsigbar politikk.

Som en oppstart til denne viktige oppkjøringen ble det arrangert valgkamp "kick-off" på Renskaug Gård i Lier 6. juni, med selveste Arne Hjeltnes som den store inspiratoren i tillegg til blant annet vår egen Trine Skei Grande.
Våre to toppkandidater; Ulla Nordgarden og Helge Stiksrud, viste sin entusiasme, pågangsmot og styrke ved å ankomme stedet på sykkel etter en tidlig lørdags morgen sykkeltur fra henholdsvis Drammen og Hønefoss.
Dette lover bra!

At høsten blir hektisk er helt sikkert. For tiden kan vel ikke Venstre vise til den beste oppslutningen. Venstre fortjener noe langt mer, og dette krever en formidabel innsats fra nå av og helt frem til valgdagen.

Vi vil ha bemannet valgkampsstand på torget hver lørdag fra og med 15. August og til valgdagen.
Vi vil også ha stand på Ringeriksdagen lørdag 5. September.
Vår valgkampstand vil alltid være betjent av minst et medlem av kommunestyregruppen samt en representant fra styret. I tillegg ønsker vi selvfølgelig også hjelp til betjening av standen fra våre øvrige medlemmer.

Andre arrangementer frem mot valgdagen:

RIngerike Venstre Monica Sik Holm

Foto: Roar Olsen

Tirsdag 25. August Åpent Venstremøte i gamle Hønefoss Fengsel, med kunstnerisk innslag av Monika Sik Holm.
Tirsdag 1. September Waterhole, et arrangement av NHO — Buskerud (se egen mail)
Lørdag 5. September Ringeriksdagen, med stand på Søndre Torv m/omegn

Sett av disse datoene allerede nå, og vær med på og "dra lasset" frem mot et godt valgresultat for Venstre.
Vårt samfunn fortjener og trenger det!

Enn så lenge,
En Riktig God Sommer
til dere alle!

Ringerike Venstre Frode Haugseth

Foto: Roar Olsen

Med sommerlig hilsen
Frode Haugseth
Leder
Ringerike Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**