Innsyn i helsejournaler

Offentlige dokumenter er fulle av gode analyser om behovet for et bedre personvern. Sjelden har vi hatt flere alvorlige saker der personvernet burde hatt forrang. Likevel må personvernet vike hver gang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Journal, mappe

Stortingets flertall har akkurat bestemt at helsepersonell på tvers av helseforetakene nå vil få tilgang til alt som står i din journal. Venstre har kjempet mot denne loven. I stedet for å la alle få tilgang til din vanlige journal, gikk vi inn for å opprette en elektronisk kjernejournal som kun skal inneholde livsnødvendige opplysninger. Denne kjernejournalen er det viktig at helsepersonell i hele landet får tilgang til. Men regjeringen og FrP valgte å se bort fra personvernet og mente det var mer praktisk å gi blankofullmakt til din vanlige journal.

Ytringsfrihet og personvern er en del av fundamentet i et liberalt demokrati, og denne regjeringen angriper grunnmuren.

Tonje Løwer Gurholt
Stortingskandidat Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**