Kortreist søppel

Fra 1. juli ble det forbudt å deponere avfall på avfallsdeponier. Fra nå må avfallet enten brennes eller resirkuleres. Derfor ønsker Telemark Venstre å fokusere på kortreist søppel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


To trailerlass hver time
I fjor gikk det to fullastede trailere hver time med søppel fra Norge til Sverige fordi avgiftene er lavere i Sverige. Samtidig har vi forbrenningsnlegg i Norge som ikke får nok avfall, og som har et stort potensiale.

Søppel som energi
I Telemark har vi bedrifter som kan bruke søppel som energi. Hos IATA i Nissedal produserer de både elektrisitet, gjødselvann og kompost av søppel. Norcem i Brevik kan fyre på søppel isteden for kull, og tenkt deg hva det vil ha og si for CO2 utslipp.

Regjeringen
Regjeringen bør sørge for at avgiftene i Norge harmonerer med de i Sverige, slik at vi ikke får en økonomisk ulempe ved å sørge for søppelhåndtering i eget land. I anbudsregler er det ikke idealisme som gjelder, men økonomi. Derfor er avgiftspolitikken viktig.

Telemark som foregangsfylke
Telemark Venstre ønsker Telemark som et foregangsfylke på fornybar energi. Vårt eget søppel er en av energikildene vi bør beholde som ressurs og for å skape nye arbeidsplasser og et renere miljø.

Kompostbinge

Kompost
Det beste ville selvfølgelig vært om vi var flere som komposterte eget matavfall. Det er den mest kortreiste søppelformen. Men det er ikke et alternativ for alle, derfor må vi ha flere tanker i hodet på en gang.

Les reportasje fra 8.juli i Varden HER

Les leder i Varden 9. juli HER

Tonje Løwer Gurholt
Stortingskandidat Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**