Regjeringen pumper opp for mye olje

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nåværende regjering bestående av Ap, Sv og Sp er den regjeringen som har gitt oljeindustrien flest tillatelser til å lete etter olje i norske havområder, nemlig 179, mens siste Bondevik-regjering delte ut 116.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Programside, Gustav Søvde

Investeringene i olje- og gassutvinning har økt med 50 prosent under denne regjeringen. I april sa regjeringen ja til den første utbygging i Barentshavet, og det er satt i gang en prosess for å klargjøre områdene ved Jan Mayen for oljevirksomhet. Dette betyr at takten i oljeutvinningen har økt.

Etter Venstres mening pumpes oljen opp for fort. I Venstres program heter det at «nye konsesjoner til olje-og gassaktivitet ikke skal øke den samlede utvinningen». Venstre vil også at ved tildeling av nye konsesjoner til oljeutvinning skal det kreves av oljeselskapene at de samtidig skal investere i fornybar energiproduksjon som vindkraft, solkraft, bølgekraft eller andre fornybare energiformer. På det siste området har det skjedd altfor lite under den nåværende regjeringen.

Gustav Søvde
2.kandidat på Telemark Venstres stortingsliste

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**