Telemark Venstres program

Telemark Venstres program for Stortingsperioden 2009-13 er ferdig. Hovedtemaene er kunnskap, miljø og velferd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Forside Tonje Løwer Gurholt

Bygge kunnskapssamfunnet
En storstilt satsing på skole, kunnskap og forskning. Mer
kunnskap til Telemark
Enklere regelverk og bedre sosiale ordninger for gründere
og småbedrifter i Telemark

Ta steget over i lavutslippssamfunnet

Overgang fra å være en fossilnasjon til å bli et moderne
samfunn basert på fornybar energi
Midler fra Klimatek-fondet til bl.a. CO2-labben på Kjølnes,
Tel-Tek og forskningsparken på Herøya

Reformere velferdssamfunnet
Mer behandling, bedre pleie og mer omsorg i ditt nærmiljø
Styrke lokaldemokratiet gjennom nye, sterkere kommuner
som er i stand til å overta velferdsoppgaver fra staten

Her kan du laste ned programmet som en PDF fil: Telemark Venstres program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**