Venstres visjon

Venstres visjon og ideologi henger nøye sammen. I Telemark Venstres stortingsvalgprogram har vi en side som handler om det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre ønsker at alle skal ha mulighet til å finne sin egen vei til det gode liv.

Venstres visjon

Foto: Fanten, Steinar Engebretsen

Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre.

Vi har sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Vi tror at mennesker som gis frihet er best i stand til å ta ansvar for seg selv, sine medmennesker og livsgrunnlaget til våre etterkommere.

Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**