Du vet best

Hva er ditt gode liv? Noen mener de har svaret for deg. Venstre mener at det er noe du må finne ut av selv. Vi vil at alle skal ha frihet til å bestemme over sitt eget liv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Valg 2009

Foto: KRD

Det bør være opp til den enkelte å bestemme hvilken skole du skal gå på, om du vil handle på en søndag, om du vil gifte seg med en mann eller en kvinne, eller når du skal legge seg på sykehjemmet.

Venstre mener at statens oppgave skal være å sikre alle like muligheter, ikke hindre folk i å leve ut drømmene sine. Frie mennesker tar egne valg, ikke nødvendigvis like valg. Du vet best hva som passer for deg!

Godt valg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**