Foreningen FREDET arbeider for at fredete hus skal være fritatt for kommunal eiendomsskatt. Nå har vi lyktes i Sel kommune

Formannskapet i Sel vedtok 19. mai at alle fredete hus i kommunen skulle være fritatt for kommunal eiendomsskatt. Vedtaket kom etter en samlet henvendelse fra alle eiere av fredet eiendom i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Foreningen FREDET bisto eierne med å fremme saken, og vårt styremedlem Christian Skaugen var lokale initiativtaker. Vi gratulerer Sel kommune som på dette vis markerer at den verdsetter og påskjønner eiernes viktige arbeid med å ivareta lokal kulturarv og bygdas kulturprofil.

Eierne stter i de fleste tilfeller med det økonomske og praktiske ansvaret for flere fredete bygninger. For denne gruppen er beslutningen en verdifull håndsrekning, mens bortfall av denne skatten knapt er merkbar i det kommunale budsjettet.

Nord Fron Venstre vil legge frem samme sak i Nord Fron Kommune i kommende periode og jobbe for fritak for fredede og verneverdige bygg. Det er et viktig prinsipp at staten også skal bære en del av ansvaret for ivaretakelsen av Gudbrandsdalens identitet og kulturminner sier Mikkel Dobloug, kommunestyre representant i Nord forn og styremedlem i Norsk Kulturarv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**