La 16-åringer stemme

Venstre vil gi landets 16-åringer stemmerett. Norske 16-åringer betaler i dag skatt, de kan bli satt i fengsel, sitte i offentlige råd og utvalg, men de kan ikke stemme på et politisk parti ved valg. Dette mener Venstre er urettferdig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Stemmegiving

Foto: Microsoft

Ungdom som må betale skatt og kan bli satt i fengsel, bør også gis mulighet til å påvirke hva skattepengene skal brukes til og hvilket straffenivå vi skal ha i landet.

Å gi stemmerett for 16-åringer kan også påvirke til større politisk engasjement blant ungdom.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**