Legg ned Kjeller flyplass

Forsvaret vil sparke beina under Måsan-alternativet for Lillestrøms EM-stadion, og mener at forsvarets flyvirksomhet ikke lar seg kombinere med stadion på Måsan. Svaret bør være at flyplassen på Kjeller bør legges ned, skriver Boye Bjerkholt, leder i Skedsmo Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Miljø, fly

Foto: Luth

Av Boye Bjerkholt, leder i Skedsmo Venstre

Forsvaret vil sparke beina under Måsan-alternativet for Lillestrøms EM-stadion, og mener at forsvarets flyvirksomhet ikke lar seg kombinere med stadion på Måsan. Svaret bør være at flyplassen på Kjeller bør legges ned.

Kjeller flyplass ligger midt i indrefileten i et av Norges største vekstområder, og er noe så sjelden som en forsvarsflyplass plassert i midten av et svært befolkningstett område. Det er på tide at forsvaret innser at i en fremtidig byutvikling for Lillestrøm er det ikke lenger plass til en militær flyplass i byen.

En slik nedlegging åpner for et enormt utviklingspotensiale. Med ny stadion på Måsan som bindeledd mellom Kjeller og Lillestrøm og som nav i utviklingen av området, kan de øvrige frigjorte områdene tas i bruk til å anlegge romslige parkområder, bygge boliger og legge til rette for etablering av nye bedrifter med utgangspunkt i det kunnskaps-og kompetansesenteret som Kjeller allerede er. En nedlegging av flyplassen vil ikke bare muliggjøre bygging av nytt EM-stadion på Måsan; det vil åpne for en revitalisering av hele aksen Kjeller-Lillestrøm, en helt ny bydel som kan planlegges helhetlig fra bunn av med tanke på grønne lunger, miljøvennlige transportløsninger og en klimavennlig energiinfrastruktur.

En utbygging av Skedsmo kommunes indrefilet vil også dempe presset på arealer i andre deler av kommunen, og sentrere befolkningsveksten til byen Lillestrøm. En slik sentrering og fortetting er viktig for å bevare hundremeterskogene, friluftsarealene og det biologiske mangfoldet i vårt område.

En nedlegging av Kjeller flyplass er nødt til å presse seg frem før eller senere, for det er grenser for hvor lenge en flyplass kan ligge og oppta store arealer midt i et sterkt voksende sentrumsområde. Samtidig åpner bygging av en EM-arena i Lillestrøm for et spennende element i utviklingen av dette området. Det er en mulighet som ikke bør forspilles ved at forsvarets flyvirksomhet blir litt lenger på Kjeller enn det som er nødvendig. Derfor bør forsvaret allerede nå begynne å se seg etter andre flyplassarealer. Et område i Aurskog-Høland har tidligere vært lansert som et alternativ, men det kan godt tenkes at det finnes andre gode løsninger. Det viktigste er at prosessen kommer i gang så fort som mulig, slik at EM-arenaen kan få en sentral plass i den videre byutviklingen i stedet for å plasseres i utkanten av byen.

Min visjon for en ny bydel i indrefileten mellom Kjeller og Lillestrøm er romslige parkområder, trygge bomiljøer, spennende arbeidsplasser og et storslått stadion som smørøyet i det hele. Siste fly fra Kjeller bør snart ha gått.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**