Norge må bli et lavutslippssamfunn

Venstre vil gjennomføre en skatteomlegging med redusert skatt på miljøvennlig arbeid og økt skatt på miljøskadelig atferd. Vi har ikke noe valg. Lavutslippssamfunnet er det eneste alternativet, skriver Boye Bjerkholt, leder i Skedsmo Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Av Boye Bjerkholt, leder i Skedsmo Venstre

Smøla-ordfører Iver Nordseth vil flytte vindmøllene til havs.

Foto: Ellen Kvalsund

FNs klimapanel har gitt en klar anbefaling om at økningen i klimagassutslippene må stanse og reduksjonen begynne senest i 2015. Venstre vil at Norge skal ta lederskap i det internasjonale klimaarbeidet, og i arbeidet med å utvikle et godt lavutslippssamfunn. Fordelene ved en sterk og tidlig innsats for å bekjempe klimaendingene er langt større enn kostnadene ved å ikke handle. Vi må handle nå.

Norge må vise at det er mulig å ha et høyt velferds- og velstandsnivå, og samtidig gå fra å være et fossilt utslippsamfunn – til et moderne lavutslippssamfunn. Dette innebærer blant annet at framtidens biler må baseres på lavutslipps- og nullutslippsløsninger, og skal vi ha det varmt innendørs, må det bygges slik at hus har et vesentlig lavere energibehov. Vi må erstatte fossil energibruk med fornybar energi, og det må stilles krav om å ta i bruk klimateknologi i industrien. Dessuten må vi legge om atferden vår i mer miljøvennlig retning.

Venstre vil gjennomføre en skatteomlegging med redusert skatt på miljøvennlig arbeid og økt skatt på miljøskadelig atferd. Vi har ikke noe valg. Lavutslippssamfunnet er det eneste alternativet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**