Skole for kunnskap og likeverd

Årets valg er viktig, ikke minst for alle som er opptatt av skolen. I årene som kommer, vil Venstre arbeide for en skole for kunnskap og likeverd. Vi har ambisjoner for hver eneste elev, og vil at skolen skal være et sted for å lære, skriver Boye Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Av Boye Bjerkholt, listekandidat for Venstre

Skole

Foto: Luth

Det er helt nødvendig å ha et tydelig fokus på at kunnskap er det viktigste i skolen. For Venstre er det samtidig viktig å understreke at et slikt mål også innebærer at det rettes mye oppmerksomhet mot de elevene som sliter med ulike former for lærevansker. Vi vil i arbeide målrettet for mer spesialpedagogisk kompetanse i grunnskolen, slik at elever som trenger det kan få hjelp med tilrettelegging så tidlig som mulig.

Nøkkelen til en god skole er å satse på lærerne. Lærerne er bærebjelken i den norske skolen, og dyktige lærere er en forutsetning for at elevene skal ha høyest mulig læringsutbytte og trivsel. Derfor er en omfattende satsing på lærerne Venstres tydeligste prioritering i skolepolitikken.

Venstre vil gi læreren mulighet til å være lærer. Derfor vil vi redusere skjemaveldet og byråkratiet i skolen, slik at mest mulig av tiden på skolen brukes sammen med elevene til undervisning. Vi vil også at skolene skal ha stor frihet til selv å kunne forme sine undervisningsopplegg. Kunnskapsskolen trenger flere kompetente lærere, og når skolen vokser er det åpenbart at elevene trenger tettere oppfølging. Venstre vil arbeide for større lærertetthet slik at det blir flere lærere i skolen.

I tillegg ønsker Venstre å innføre en ording med kompetanseår for lærere. Denne ordningen innebærer at alle lærere får en rett og en plikt til å ta kompetansehevende videreutdanning i 1-2 semestre, for eksempel hvert åttende år. Venstre har foreslått dette på Stortinget, men det ble dessverre nedstemt av de rødgrønne.

I Venstre er vi opptatt av kvalitet i skolen. Og vi vet at kvalitet koster. Derfor lover vi deg at vi vil prioritere økt lærertetthet og systematisk videreutdanning for lærerne foran alle andre reformer i skolen. Ved å gi din stemme til Venstre, stemmer du på en klar satsing på en skole for kunnskap og likeverd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**