Tiltak mot frafall i den videregående skolen

1 av 3 elever i den videregående skolen oppnår ikke studie- eller yrkeskompetanse. På enkelte studieretninger er det bare 30 prosent som består. Verst stilt er de yrkesfaglige studieretningene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Skolebøker

Foto: Microsoft

Venstre mener at det må settes inn en rekke av tiltak for å få flere til å fullføre videregående utdanning. Venstre peker spesielt på tre tiltak for å få bukt på problemet.

For det første mener Venstre at det skal være mer praksis i yrkesutdanningen. For det andre bør rådgivertjenesten bli styrket, og for det tredje bør det gis bedre botilbud til elever som må flytte for å gå på videregående skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**