Ungdomskandidat på Tysnesfest

I helgen var det Tysnesfest, og tradisjonen tro ble det arrangert debatt mellom partiene. For Venstre møtte ungdomskandidat Runar Mæland. Tema for debatten var strandsoneproblematikk og kulturminnevern.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Runar debatt

-Venstres vil stille krav om en samlet strandsoneplan i alle landets kommuner med lokal frihet uten statlig overstyring når slike planer først er godkjent, sa Mæland i debatten.

Med ham i sommervarmen var blant annet Senterpartiets Kjersti Toppe, Høyres ungdomskandidat Eivind Nævdal-Bolstad og FrP ordfører Terje Søviknes.

I følge Mæland skal alle ha rett til naturopplevelser, og til å ferdes fritt og høste av naturens overskudd. Dette må samtidig balanseres opp mot kommunenes rett til selvstyre. Den beste balansegangen mellom disse to hensynene finnes i Venstres forslag, ikke i den nye plan og bygningsloven Regjeringen har fått gjennom, der lokalt selvstyre er den store taperen.

Strand 2 Kalneset

I avslutningsappellen ble alle partier spurt om hvorfor velgerne skal stemme på deres parti. Mæland svarte med en flammende appell om Venstres satsing på lavutslippssamfunnet, kunnskapssamfunnet og velferdssamfunnet.

Runar

-Det var veldig hyggelig å delta på Tysnesfest, og det er slike arrangement valgkampen handler om. Her treffer politikerne velgerne der de bor, og diskuterer saker som er viktige for dem, oppsummerer Mæland.

Se Runars blogg her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**